I. Gói PSC tiêu chuẩn (Gói chụp phổ biến, phù hợp với đa số các cặp đôi, ghi lại mọi khoảnh khắc trong ngày lễ)

* Số máy chụp: 02 Photographer

* Ăn hỏi (Time < 4h): 4.000.000 VND

* Ngày cưới (Time 6 – 7h): 5.500.000 VND

* Coppy toàn bộ file ảnh gốc

* 50 ảnh phóng sự đã qua chỉnh sửa PTS

II. Gói PSC CAO CẤP (Gói chụp cao cấp dành cho VIP & V.VIP)

* Số máy chụp: 03 photographer

* Ăn hỏi (Time < 4h): 6.000.000 VND

* Ngày cưới (Time 6 – 7h): 8.500.000 VND

* Coppy toàn bộ file ảnh gốc

* 70 ảnh phóng sự đã qua chỉnh sửa PTS

III. Gói PSC có Album

1. Phóng sự đón dâu tiệc cưới 1 ngày: 10.000.000 VND (Đón dâu và tiệc cưới liên tiếp)

* Số máy chụp: 02 Photographer

* Coppy toàn bộ file ảnh gốc

* Album ảnh photobook 25×25 cm, 60 trang

2. Phóng sự Ăn hỏi 1 buổi, đón dâu tiệc cưới 1 ngày: 12.000.000 VND (Đón dâu và tiệc cưới liên tiếp)

* Số máy chụp: 02 photographer

* Coppy toàn bộ file ảnh gốc

* Album ảnh photobook 25×25 cm, 60 trang

IV. Lựa chọn thêm

* Chụp thêm giờ 500.000 VND/1h/1 NAG

* Thiết kế + In album 25×25 cm, 60 trang (kiểu photobook): 5.000.000 VND

* Thiết kế + In album 30×30 cm, 60 trang (kiểu photobook): 7.000.000 VND

* Ảnh chỉ PTS không in: 15.000VND/Ảnh

* Ảnh có PTS và in 13×18: 20.000 VND/Ảnh * Giá in ảnh(không PTS) 13×18: 10.000 VND/Ảnh

* Lưu ý – Trường hợp đón dâu và tiệc cưới không liên tiếp thì tính 2 nội dung khác nhau – Trường hợp ăn hỏi và đón dâu liên tiếp thì tình bằng giá ăn hỏi x1.5 – Trường hợp đón dâu ăn hỏi, tiệc cưới liên tiếp thì tính 2 nội dung: Ăn hỏi + Cưới

Đối tác 7Đối tác 7Đối tác 6Đối tác 5Đối tác 4Đối tác 3Đối tác 2Đối tác 1
loading
1
Bạn cần hỗ trợ?